اخبار

چک کردن به روز رسانی بازار

مرکبات ترکیه در مسیر صادرات به کشورهای خاور دور

Meyve

تولید کنندگان انواع میوه های مرکب ترکیه در تدارک صادرات این نوع میوه به کشورهای خاور دور مانند ژاپن، چین، اندونزی، هند و مالزی هستند

کمال کاچماز، رئیس شورای ملی مرکبات ترکیه به خبرنگار آناتولی گفت : مرکبات جایگاه ویژه ای در صادرات میوه و سبزیجات کشورمان دارد. حدود 40 درصد از صادرات میوه و سبزیجات ما را میوه های مرکب تشکیل می دهند.

وی افزود: در راستای اهداف 2023، بازار خود را در کشورهای مختلف توسعه دادیم. در این راستا به کشورهایی مانند چین، ژاپن، اندونزی، مالزی و هند نیز صادرات انجام خواهیم داد. تلاش ما با حمایت وزارتخانه های کشاورزی و دامداری و اقتصاد ترکیه برای متنوع ساختن این بازارها ادامه دارد.

کاچماز با اشاره به آغاز فصل صادرات دو نوع لیمو مایر و انتردونات اظهار داشت: " تولیدکنندگان ما در سطح کیفیت جهانی تولیدات خود را ادامه می دهند. صنایع بسته بندی نیز در همین راستا پیشرفت کرده است. کیفیت میوه ها در منطقه چوکود اوا در حد بسیار عالی قرار دارد.

منبع: خبرگزاری TRT