درباره ما

درباره ما


 
 
 
Moh
 
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از ایران
دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه مارمارای ترکیه
مشاور حقوقی شهرداری تبریز به مدت 5 سال
مشاوره و وکالت دعاوی حقوقی و تجاری ایرانیان در ترکیه به مدت 10 سال
 
 
 
عقل سلیم حکم  می کند که  انسان برای انجام  هرکاری باید با اهل خبره ان کار مشورت نماید تا کمتر دچار خطا واشتباه وضرر گردد.علی الخصوص اگر  انجام ان کار دریک کشور بیگانه باشد.تجربه کاری ما دراین چند سال درترکیه نشان می دهد که متاسفانه هموطنان ما کمتر به این امر اهتمام می ورزند ودرنتیجه گرفتار افراد سودجو وکلاهبردار می گردند که چه بسا امکان جبران ان سخت وجز پیشمانی ثمر دیگری   عایدشان نمی گردد.لذا برای پیشگیری ازاین حوداث تلخ وارایه خدمات مطمین ما گروهی از وکلا وکارشناسان مالی و تجاری ایران و ترکیه اقدام به تاسیس موسسه رسمی مشاوره حقوقی تجاری ومالی عدالت استانبول به شماره ثبت 947533  درترکیه نموده ایم که اماده ارایه خدمات به هموطنان در زمینه های مورد نیاز می باشد.بدیهی است که رضایت مشتریان دراین راه موفقعیت وپیشرفت و اعتبار کاری ما محسوب می گردد .

این مجموعه با همکاری وکلای ایران وترکیه ، بخش حقوقي كاملي را  راه اندازي نمودند تا عرصه وسیعی از مباحث حقوق بین المللی از سرمایه گذاری خارجی گرفته تا ثبت شرکت، ثبت ازدواج و انجام امور اقامتی و ملکی وپیگیری و دفاع از حقوق ایرانیان در مراحع قانونی و قضایی ترکیه و پاسخگویی به طیف وسیعی از نیازها و مسائل و مشکلات ایرانیان در ترکیه باشد.